Telefonszám

+36 1 274 5186

Cím

1027 Budapest, Margit krt. 64/B.

Email

office@dakexpo.com

DAKEXPO Franchise Tanácsadó Kft.
1027 Budapest
Margit krt. 64/B.
Tel: 00 36 1 274 5186
Email: office@dakexpo.com

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és közzététele.
A Franchiseportal.hu oldalról információkat és értesüléseket átvenni csak a Szerkesztők előzetes írásbeli engedélyével lehet, linkelhető www.franchiseportal.hu forrásmegjelöléssel.

Magunkról


A DAKEXPO Kft. 2003-ban alakult, azzal a céllal, hogy a márkavásárlásra épülő üzleti modelleket különböző rendezvényekkel, kiadványokkal népszerűsítse Magyarországon.

Cégünk a Magyar Franchise Szövetség tagja. Felvételt nyertünk 2006-ban a Nemzetközi Franchise Tanácsadó Hálózatba (IFCN), melynek egyetlen kelet-európai tagja voltunk, egészen 2011-ig. Cégünk részt vett nagy nemzetközi, illetve induló hazai hálózatok franchise dokumentációjának elkészítésében, nemzetközi terjeszkedésének megtervezésében, segítésében. Munkánk során betekintést nyertünk több mint ezer hazai és külföldi franchise rendszer működésébe és felépítésébe.

2004 óta évi rendszerességgel szerveztük meg a BuyBrand Show – Nemzetközi Franchise Kiállítást (egészen 2008-ig), mely felvonultatta a Magyarországon, valamint a régióban terjeszkedni vágyó hazai és külföldi franchise hálózatokat.

A cég vezető tanácsadója: dr. Mandel Katalin
2008 áprilisától a Magyar Franchise Szövetség főtitkári posztját tölti be.

Jogi nyilatkozat 


Tájékozató a honlapon szereplő információk jogi vonzatáról

A honlap tartalma a DAKEXPO szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a DAKEXPO előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A DAKEXPO engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a cikkekre és a fényképekre) a DAKEXPO-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak vagy közokiratnak, azt a DAKEXPO kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a DAKEXPO befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ben vagy honlapon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató – minden felelősség nélkül – közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a DAKEXPO kizárja.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a DAKEXPO minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

A DAKEXPO nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a DAKEXPO nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

Kapcsolatfelvétel