Franchise jog

A franchise jog elvi szinten azt a jogi szabályozást – törvények, jogszabályok összességét – jelenti, amellyel egy ország törvényhozása a franchise-t mint független üzleti vállalkozások közötti különleges gazdasági együttműködést szabályozza.

Magyarországon a franchise jog önállóan nem jelenik meg a jogrendszerben, ezért a franchise megállapodásokat illetően a jogrendszer általános elemeit szükséges alkalmazni.

A franchise jog általános vonatkozásai

A teljesség és a szakmaiság igénye nélkül, inkább tájékoztató jelleggel összeszedtük azokat a főbb pontokat, amelyek egy franchise megállapodás jogi vonatkozásában felmerülnek.

  • Bármilyen franchise együttműködés esetén a felek – az átadó és az összes átvevő – jogilag egymástól függetlenek.
  • Az átadó és az átvevő között a franchise szerződés szabályozza az üzleti együttműködést. A franchsie szerződés jogi értelemben egy vállalkozási szerződés.
  • Az átadó üzleti folyamatait, a know-how-t (tulajdnoképpen a franchise megállapodás tartalmi lényegét) az átadó által kiadott franchise kézikönyvek szabályozzák és teszik elérhetővé valamint kötelezően betartatandóvá az átvevő számára.
  • Az átadó védjegye, know-how-ja a vonatkozó jogszabályok szerinti jogi védelmet élvez.
  • A felekre, mint önálló gazdasági egységekre vonatkoznak a gazdasági versennyel kapcsolatos jogszabályok.

A franchise jog alkalmazása konkrét esetekben

A fentieket figyelembe véve egy franchise rendszer létrehozása jogi értelemben kettős feladatot jelent.

Egyrészt biztosítani kell azokat a belső anyagokat – pl. franchise szerződés, kézikönyvek, egyéb belső szabályok – amelyek a felek közötti üzleti együttműködést a franchise szintjére emelik. Ezeknek az anyagoknak mind az átadó, mind az átcevő érdekeit védeniük kell, ezen felül hosszú távon kell biztosítaniuk az adott franchise rendszer üzleti működőképességét.

Másrészt és mindezeken túl ezen anyagok megírásánál különös figyelemmel kell lenni azt illetően, hogy az adott terület vonatkozó és hatályos jogi szabályozásának megfeleljenek. Sok esetben például ami első ránézésre ésszerűnek tűnhet egy franchise rendszer esetében – pl. az árak egységesítése -, az más jogszabályokba ütközhet.

A franchise jogi szabályozásával kapcsoaltos kérdéseivel kapcsolatban tanácsadási szolgáltatásunkkal állunk szíves rendelkezésére!